De består av material som har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung och har berikats med kemiska (mineralämnen eller syntetiska ämnen) ämnen. Dessa gödselmedel består av minst 25% organiska ämnen och har verkar snabbare (men under en kortare tid) jämfört med helt organiska gödselmedel. Organiska ämnen som dessa typer av gödselmedel innehåller ökar humusinnehållet i jorden.

Organomineralisk gödsel för bär

Välbalanserat organomineraliskt gödselmedel för allmän bruk i ört-, frukt- och rotfruktsträdgårdar. Passar även professionella grönsaksodlare…

Organomineralisk gödsel för frukt

Välbalanserat organomineraliskt gödselmedel för allmän bruk i ört-, frukt- och rotfruktsträdgårdar. Passar även professionella grönsaksodlare…