Speciellt utvecklat för golfbanor, cricketfält och fotbollsplan samt anläggning av grönområden. En specifik och unik sammansättning som garanterar att gödseln verkar i upp till 3 månader, stark grön färg tack vare järn och magnesium. Gödsel med naturgödsel som bas som börjar verka direkt men näringsämnena bryts ned under en längre tid. Denna sammansättning garanterar att gräset klarar bättre av torka och perioder då gräset används mer intensivt.

NPK: 15-3-8 (+2MgO)+1Fe+bakterier

Åtgång

30-100 /m2

Skötsel av golfbana 3 kg/100 m2  2x om året vår / sommar
Skötsel av idrottsplats och fotbollsplan 3 kg/100 m2  2x om året vår / sommar
Skötsel av gräsmatta 3-5kg/ 100 m2   2x om året vår / sommar