Dessa är syntetiska, artificiella råvaror eller naturligt förekommande mineraler som kommer från gruvdrift. Konstgödsel är mer koncentrerat och verkar snabbare än organiska gödsel. Exempel på konstgödsel: Growmore, Miracle-Gro, Phostrogen, Sulphate of Ammonia, Sulphate of Potash, Superphosphate och Tomorite. Dessa gödselmedel har en väldigt aggressiv verkan och det finns risk att rötterna eller växten bränns om man använder för strora mängder gödsel. Under denna kategori kan man hitta både snabbt och långsamt verkande konstgödslar.

Gödsel för grönsaker

Om man gödslar grönsaker med denna gödsel förbättras inte bara potatisarnas och grönsakernas kvalitet och…

Jordgubbar och bärbuskar

Tack vare gödselns speciella sammansättning ökar skörden om denna gödsel används. Jordgubbar, bärbuskar och fruktträd…

Blomgödsel

Blommor som gödslas med denna gödsel växer snabbare, är skyddade mot sjukdomar, blommar rikligt och…

Gödsel för gurka

Gödsel för gödsling av gurkor som växer både i växthuset och utomhus. Gödseln bidrar till…

Trädgårdsgödsel

Universal trädgårdsgödsel för gödsling av olika grönsaker, blommor, fruktträd, dekorativa växter, barrträd, gräs, gurkor, potatis,…