Gödseln passar bra för gödsling av barrträd som t.ex. granar, tallar, tujor, ädelgranar, enar m.fl. Den passar även för gödsling av dekorativa växter som t.ex. buxbom, spireor m.fl. Näringsämnen som gödseln innehåller hjälper träd och buskar att växa snabbare, gör växter samt rötter starkare. Gödseln innehåller mikronäringsämnet magnesium som ger växterna en starkt grön färg.
Använd från vår till sensommar (aprill till augusti). Första gången tidigt på våren, senare på sommaren kan man gödsla 2 gånger. Strö ut gödselmedlet jämnt och blanda sedan med jorden. Vi rekommenderar att vattna växterna efter gödsling.

Åtgång

1 kg 40 m2
Tujor och cypresser 70-120 g/växt
Bergtallar och ädelgranar – 10-25g/taim
Idegranar, enar och kaskadgranar – 50-100 g/växt
Enar, tallar, granar och lärkträd – 100-300 g/växt