Ett balanserat organomineraliskt gödselmedel för underhållsgödsling som passar golfbanor, spelplan och idrottsplatser. Tillverkad speciellt för förplantering. Gödselmedlet är snabbverkande tack vare snabbverkande kvävet den innehåller men samtidigt innehåller den organisk kväve som har en långsammare verkan.  Eftersom gödningsmedlet innehåller både snabba och långsamverkande ingredienser passar den för att ge gräsmattan en “bra start” efter sådd. Verkar upp till 2 månader och bidrar till en balanserad växt.

NPK: 18-3-3 (+3MgO)

Det tillsatta magnesiumet ger gräsmattan en intensiv grön färg.

Förbrukningsnorm

50-80g m2