En afbalanceret organisk-mineralsk gødning til vedligeholdelsesgødskning af golfbaner, fodboldbaner og idrætspladser. Specielt udarbejdet til forsåning. Gødningen er hurtigtvirkende, idet den indeholder rigeligt med let tilgængeligt kvælstof, men også organisk, langsomtvirkende kvælstof. Eftersom gødningen indeholder såvel hurtigt- som langsomtvirkende komponenter, er den også egnet til anvendelse efter såningen for at give græsset en „god start“. Virker i indtil 2 måneder og sikrer fortsat afbalanceret vækst.

NPK: 18-3-3 (+3MgO)

Det tilsatte magnesium giver græsset en klar grøn farve.

Forbrugsnorm

50-80 g m²