En välbalanserad gödsel med naturgödsel som bas som passar för skötsel av golfbanor, fotbollsplan och idrottsplatser. Denna gödsel verkar snabbt tack vare en hög halt av snabbverkande kväve och även organisk kväve som verkar under en längre tid, sådan gödsel kan användas efter sådd för att ge gräsmattan en ”bra start”. Verkar i upp till 3 månader och garanterar att gräset växer jämnt. Gödseln innehåller både snabbverkande ingredienser men även ingredienser som har en långsam verkan.

NPK: 9-4-5 (+3MgO) +bakterier

Åtgång

40-100g /m2

Skötsel av golfbana 3 kg /100 m2  1-2x om året vår / sommar
Skötsel av idrottsplatser och fotbollsplan 5 kg/100 m2  1-2x om året vår / sommar
Anläggning av gräsmatta 3-5 kg/100 m2 1x om året vår / augusti
Skötsel av gräsmatta 5-10 kg/100 m2  2x om året vår / sommar