Mossbekämpningsmedel med bakterier är en organo-mineralisks gräsgödsel om har en indirekt effekt på mossa. Denna gödsel förser gräset med nödvändiga näringsämnen men ser även till att existerande mossa ej växer vidare. Denna gödsel missfärgar ej stenplattor, terrass eller betong. Den förhindrar att ny mossa bildas. Innehåller även nedbrytande bakterier som gör att man kan använda organiska avfall (halm) för att ge näringsämnen till gräset. Verkar i upp till 3 månader. Denna gödsel innehåller nyttiga nedbrytande bakterier som förvandlar halm till organiska näringsämnen för gräset. När denna produkt används behöver man ej kratta ned det.

NPK: 5-5-19 +bakterier

Åtgång: 100-150g/m2 (med mossa i gräsmattan) 50- 100g/m2 (ingen mossa i gräsmattan) under våren
50-100g/m2 under hösten
Vänta i 2-3 dagar efter gödsling innan gräsklippning.

Gräset kan även gödslas direkt efter gräsklippning. Under torrare perioder (1 vecka utan regn) rekommenderar vi att vattna gräset.

Använd endast på gräsmattor där gräset har klippts.

På gräsmattor där det finns mycket mossa (=25% eller mer av ytan är täckt med mossa) behöver man förutom att använda mossbekämpningsmedel även att ta bort mossa mekaniskt (hackning).

Hög kaliumhalt stärker gräset och bekämpar mossa. Bakterien förhindrar att ny mossa bildas och gör att existerande mossa ej kan växa vidare. Mossan som har behandlats blir gul, blir till pulver och försvinner inom 2-3 veckor.