Ett välbalanserat gödselmedel som består av en unik sammansättning av ämnen. Passar perfekt för gräsmattan som behöver återställas och där många kala fläckar förekommer. Magnesium ger gräset en starkt grön färg. Gödseln gynnar rötter och bidrar till att fröna gror och får rötter. Detta gödselmedel bidrar till att jorden luftas, ser till att vattenlösliga mineralämnen ej spolas bort från marken och att växterna tar upp näringsämnen samt rötterna blir starkare.

NPK: 8-6-14 (+4MgO) med huminsyror

Åtgång

50-100g/m2