Detta gödselmedel är speciellt utformat för gräs där robot- eller mulchergräsklippare används. Gödselmedlet är något surt (innehåller svavel) och påskyndar nedbrytning av gräs tack vare nyttiga bakterier och hög kvävehalt. Tack vare Fosfor, kalcium, magnesium och huminer blir gräsmattan frisk och färgglad. Använd detta gödselmedel en gång på våren och en gång i början av sommaren. Gödseln bidrar till att jorden luftas, ser till att vattenlösliga mineralämnen ej spolas bort från marken och att växterna tar upp näringsämnen samt rötterna blir starkare.

NPK (CaMgS) 8-3-6 (+5+3+10) + Fe + bakterier

Åtgång

50-120g/m2.