Den organiska och näringsrika gödseln passar bra för att gödsla rosor och blomstrande blommor.  Innehåller nödvändiga proportioner av kväve (förutom organiskt kväve även snabbverkande karbamidkväve och ammoniumkväve), fosfor och kalium, samt tillsatta mikroelement, järn, nyttiga bakterier och huminsyror. Huminsyror hjälper till växterna att suga upp flera mikroelement ur jorden (mangan, järn, koppar, zink) så väl som kalcium och fosfater.  Växelverkan mellan mikroelement och kol i huminsyror säkerställer en mer mångsidig och frisk jordbiota, vilket i sin tur bidrar till en bättre växtutveckling och sjukdomsresistens. Magnesium ger växterna uttryckliga färger, ett högre kväveinnehåll bidrar till en snabbare utveckling av blommor och kaliums medverkan är särskilt viktig under den aktiva blomstertiden.

Gödseln är naturvänlig, nitrat- och klorfri

NPK: (CaMgS) 8-3-6 (+5+3+10) + järn+ bakterier +huminsyror 

Förbrukningsnorm: 80-150g/m2