Denne næringsrige gødning, som bygger på organiske komponenter, er egnet til gødskning af roser og andre blomstrende planter. Den indeholder kvælstof i det nødvendige forhold (ud over organisk kvælstof også hurtigtvirkende ammoniumkvælstof og karbamidkvælstof), fosfor og kalium samt tilsatte mikronæringsstoffer, jern, nyttige bakterier ja huminsyrer. Huminsyrer (humussyrer) hjælper planterne til fra mulden at optage såvel adskillige mikronæringsstoffer (mangan, jern, kobber, zink) som kalcium og fosfater. Samvirket mellem mikronæringsstofferne og kulstoffet i huminsyrerne giver en mere varieret og bedre muldfauna, som igen bidrager til plantens udvikling og modstandsevne mod sygdomme. Magnesium giver klare farver, det forhøjede kvælstofindhold bidrager til hurtigere udvikling af blomsterplanterne, kalium er særlig væsentlig i den frodige blomstringsfase.

Gødningen er naturvenlig, nitrat- og klorfri

NPK: (CaMgS) 8-3-6 (+5+3+10) + jern+ bakterier +huminsyrer 

Forbrugsnorm

80-150 g/m2.