Gödsel för gödsling av tomater. Gödseln bidrar till att växterna växer, blommar, befruktas snabbare och skörden ökar. Gödseln förbättrar även tomatens smak och gör att frukten håller längre. Gödslade växter är mer skyddade mot sjukdomar.

Åtgång

1 kg 33 m2

Strö ut gödselmedlet jämnt på jorden och kratta ned det. Vi rekommenderar att vattna växterna efter gödsling så att granulaten blandas upp.