Gödseln är avsedd för grönsaks-, ört-, bär-, frukt- och rotfruktsträdgårdar och passar bra även för blomträdgårdar. Gödseln har en långvarig mild verkan, ger växterna en stor mängd av nödvändiga mikroelement, aktiverar jordlevande organismer, förbättrar jordens struktur och höjer näringsämnenas koncentration i jorden. Innehåller endast organiskt kväve som med tiden bryts ned av mikroorganismer i jorden. Näringsämnena fästs i jorden och höstregnen sköljer de inte bort.  Höstgödsling ökar växternas resistens mot sjukdomar och hjälper till att klara av hårda vintrar.

Låg klorhalt.

NPK: 6-6-10 (+4MgO)

Lämplig för ekologiskt jordbruk.

Förbrukningsnorm: 50-100g/m2