Gödsel för gurkor som odlas både i växthus och frilands. Gödseln ser till att gurkorna växer bättre och det höga kaliuminnehållet leder till en riklig blomning, befruktning och en rikare skörd.  Dessutom ger den gurkorna en bättre smak och de förvaras färska längre.  Gödseln har en långvarande mild verkan (upp till 3 månader). Dessutom ger gödseln växterna en stor mängd av nödvändiga mikroelement, aktiverar jordlevande organismer, förbättrar jordens struktur och höjer näringsämnenas koncentration i jorden som i sin tur gör växterna mer resistenta mot sjukdomar. Den kan användas från vår till höst men du får bäst resultat om du använder den under perioden då frukten bildas.

Låg klorhalt.

NPK: 6-6-10 (+4MgO)

Förbrukningsnorm: 150g/m2 i snitt.

Har en certifikat om ekologiskt jordbruk från TÜVNord!