Ett välbalanserat 100% naturligt gödselmedel för trädgård och gräsmattor. Tillverkad för höstgödsling av gräsmattor och grödor. Tack vare högt kaliuminnehåll bidrar gödselmedlet till att växterna blir starka och friska. Magnesiumet som innehålls i produkten bidrar till bladens intensiva färg.  Växterna blir immunare mot sjukdomar under kalla vinterperioder. Verkar upp till 3 månader. Låg klorhalt

NPK: 3-6-12 (+3MgO)

Passar för ekologiskt jordbruk

Användingsindikationer

Snittblommor 100-150g/m2
Plantskolor 100-200g/m2
Underhållning av gräsmatta 100g/m2
Anläggning av gräsmatta 50-100g/m2
Förberedelse av ogödslad jord 3-5kg/m3