Denna gödsel bekämpar mossa samtidigt som gräset gödslas. Tack vare att gödseln innehåller kalciumoxid minskas jordens surhet och mossan torkar relativt snabbt och sprids inte vidare. Tack vare kväve växer gräset snabbare och får en starkt grön färg.

Användning

Gräsgödseln ska strös ut jämnt.

Åtgång

Bekämpning av mossa på gräset 70-120 g/1 m2 (7-12 kg/100 m2)