Denna organiska universalgödsel innehåller inte animaliska produkter och är mild och ger en långvarig verkan. Gödseln innehåller vattenlösliga mineralämnen som stannar kvar i jorden och spolas inte ned i grundvattnet. Gödseln bränner ej växter och medför ingen risk förväxter, djur eller människor. Passar perfekt för ekologisk odling när man vill odla frukt eller gödsla betesmark. Tack vare att mineralämnena tas upp av jorden under en längre tid verkar gödseln i upp till 3 månader. Låg klorhalt.

NPK: 4-4-4 (+4MgO)

Har ekologiskt jordbrukscertifikat från TÜV Nord!

Åtgång: 50-250 g/m2
Ekologiskt jordbruk 100-200 g/m2
Fruktträd 200g/m2
Anläggning av gräsmatta 50-100 g/m2
Ängar/betesmark 250 g/m2
Förberedning av ogödslad jord 3-5 kg/m3