Gödselmedel används för att öka växternas tillväxt. Ju snabbare växten växer desto mer nytta den har av gödsel.

Gödselmedel som framför allt innehåller näringsämnen för växter. Beroende på gödselns typ innehåller de en (enkel gödsel) eller flera näringsämnen (komplexgödsel). Som resultat av att man använder gödsel:

• växter och grödor växer bättre;
• blommor och frukter utvecklas bättre och ger bättre skörd;
• större motstånd mot sjukdomar och skadegörare.

De viktigaste elementen i gödsel är:

KlassificeringElementSymbolFunktion
HuvudelementKväveNStimulerar växternas tillväxt
HuvudelementFosforPStimulerar bildning av rötter
HuvudelementKaliumKÖkar skörden för en riklig fruktsättning och gör växterna starkare
HuvudelementMagnesiumMgViktigaste beståndsdelen i klorofyll. Ansvarar för den gröna färgen i bladen.
MikronäringsämnenJärn, borFe,Mn,B,CuFörhindrar angrepp av sjukdomar som bildas på grund av brist på mikronäringsämnen.

En gödsel som innehåller en hög halt av fosfor och kalium men måttlig halt av kväve passar rotfrukter och frukter bäst. Potatis och bär behöver högre kaliumhalt, kryddväxter behöver högre kvävehalt.

EKOLOGISK gödsel (biologiska gödselmedel)

Innehåller endast helt naturliga komponenter (råmaterial): benmärg, sjögräs, benmjöl eller naturlig (sten-) fosfat, fjädrar, kokosnötskal,… UTAN tillägg av kemiska ämnen. Organisk eller biologisk gödsel är rikt på ämnen och har en lång hållbarhet.

ORGANO-MINERALISKA gödslar

De består av material som har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung och har berikats med kemiska (mineralämnen eller syntetiska ämnen) ämnen. Dessa gödselmedel består av minst 25% organiska ämnen och har verkar snabbare (men under en kortare tid) jämfört med helt organiska gödselmedel.
Organiska ämnen som dessa typer av gödselmedel innehåller ökar humusinnehållet i jorden.

Konstgödsel

Dessa är syntetiska, artificiella råvaror eller naturligt förekommande mineraler som kommer från gruvdrift. Konstgödsel är mer koncentrerat och verkar snabbare än organiska gödsel. Exempel på konstgödsel: Growmore, Miracle-Gro, Phostrogen, Sulphate of Ammonia, Sulphate of Potash, Superphosphate och Tomorite. Dessa gödselmedel har en väldigt aggressiv verkan och det finns risk att rötterna eller växten bränns om man använder för strora mängder gödsel. Under denna kategori kan man hitta både snabbt och långsamt verkande konstgödslar.

Varför ska man välja organisk gödsel?

Organisk gödsel innehåller naturliga råmaterial som vegetabiliska och animaliska produkter. Organisk gödsel balanserar växternas näring och har en positiv effekt på jordstrukturen. Sådana gödselmedel är miljövänliga och säkra att använda, det förekommer ingen risk att växten bränns.