Organisk efterårsgødning

Beregnet til anvendelse i grøntsags-, urte-, bær-, frugt- og rodfrugthaven, er også velegnet til gødskning af prydhaven. Gødningen har langvarig og mild virkning, giver planterne de nødvendige mikronæringsstoffer i bred udstrækning, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden. Indeholder udelukkende organisk kvælstof, som mikroorganismerne i mulden nedbryder gradvis. Næringsstofferne optages af mulden og bliver ikke vasket ud af det øverste jordlag med efterårets regn. Efterårsgødskning bedrer planternes modstandskraft mod sygdomme og hjælper dem til bedre at tåle det svingende vintervejr.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10 (+4MgO)

Forbrugsnorm

0-100 g/m2

Egnet til anvendelse i økologisk landbru

Organisk forårsgødning

Beregnet til anvendelse i grøntsags-, urte-, frugt- og rodfrugthaven, er også velegnet til gødskning af prydhaven. Gødningen har langvarig og mild virkning og virker indtil 3 måneder. Yderligere giver denne gødning planterne de nødvendige mikronæringsstoffer i bred udstrækning. Aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10 (+4MgO)

Forbrugsnorm

50-150 g/m2.

Supplerende gødskning EFTER blomstringsperioden hjælper planterne til efterfølgende at sætte flere blomster og frugter.

Bladgrønt, kål, selleri: 50-100 g/m2
Rodfrugterne rødbede, gulerod: 50-100 g/m2
Grøntsagerne tomat, agurk: 150 g/m2

Er certificeret til økologisk landbrug hos TÜV Nord!

Organisk tomatgødning

Gødning til gødskning af forskellige tomatsorter. Gødskning giver tomaterne en bedre vækst, det høje kaliumindhold muliggør rig blomstring, frugtsætning og højere udbytte. Yderligere bedres tomaternes smagsegenskaber, og frugterne forbliver friske i længere tid. Gødningen har langvarig mild virkning (indtil 3 måneder). Videre giver gødningen planterne nødvendige mikronæringsstoffer i bredt omfang, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden, dermed er de gødede planter mere modstandsdygtige overfor sygdomme. Kan anvendes fra forår til efterår, men giver det bedste resultat ved anvendelse i frugtsætningsperioden.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10(+4MgO)

Forbrugsnorm

middel 150 g/m2.

Er certificeret til økologisk landbrug hos TÜV Nord!

Organisk agurkegødning

Gødning til gødskning af agurker såvel i drivhus som på friland. Gødskning giver agurkerne en bedre vækst, det høje kaliumindhold muliggør rig blomstring, frugtsætning og højere udbytte. Ligeledes bliver agurkernes smagsegenskaber bedre, og frugterne forbliver friske i længere tid. Gødningen har langvarig mild virkning (indtil 3 måneder). Yderligere giver gødningen planterne nødvendige mikronæringsstoffer i bredt omfang, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden,  dermed er de gødede planter mere modstandsdygtige overfor sygdomme. Kan anvendes fra forår til efterår, men giver det bedste resultat ved anvendelse i frugtsætningsperioden.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10(+4MgO)

Forbrugsnorm

middel 150 g/m2.

Er certificeret til økologisk landbrug hos TÜV Nord

Organisk prydhave- og plænegødning

Vel afbalanceret 100% organisk gødning til gødskning af prydhave og græsplæne. Beregnet til anvendelse på græsplæner som efterårsgødning samt til markkulturer. Gødningen sikrer takket være sit høje kaliumindhold, at planterne vokser sig sunde og stærke. Indholdet af magnesium i dette produkt sikrer klar farve i bladene. Planterne bliver mindre modtagelige for sygdomme i kolde vinterperioder. Virker i indtil 3 måneder. Med lavt klorindhold.

NPK: 3-6-12 (+3 MgO)

Det er tilladt at anvende produktet til økologisk landbrug

Forbrugsnormer

Snitblomster 100-150 g/m2
Planteskoler 100-200 g/m2
Pleje af græsplæne 100 g/m2
Etablering af græsplæne 50-100 g/m2
Forberedelse af ugødet muld 3-5 kg/m3

Biologisk kalk Coccolite Lime

Naturlig fossil kalk (kokkolitter), som er rigt på mikroelementer og virker mildt på planterne. Øger pH (mulden bliver mindre sur) og øger indholdet af kalcium (Ca) i jorden. Kalcium styrker planterne og støtter plantens afbalancerede udvikling samt sikrer en bedre muldstruktur.

Denne slags kridt kan anvendes samtidigt med almindelig gødning uden tab af kvælstof. Indeholder magnesium til sikring af klare farver. Anvendes tidligt om foråret eller om efteråret. Virker i to til tre måneder.

Forbrugsnorm

100-120 g/m²

Organisk gødning til frugter og bær

Vel afbalanceret 100% organisk gødning til gødskning af frugter og bær. Det høje kaliumindhold sikrer modning af store og sunde frugter og en længere holdbarhed efter høst. Denne gødning med rent organiske bestanddele hjælper til at dyrke mere velsmagende frugter og bær.

Virker i indtil 3 måneder. Med lavt klorindhold

NPK: 3-6-12 (+3 MgO)

Har økologisk certifikat fra TÜV Nord!

Forbrugsnorm:

Bær 80 -150 g/m2; frugttræer 100-200 g/m2

Organisk grøntsagsgødning

Vel afbalanceret 100% organisk gødning til gødskning af grøntsager. Det høje kaliumindhold sikrer modning af store og sunde grøntsager og en længere holdbarhed efter høst. Denne gødning med rent organiske bestanddele hjælper til at dyrke mere velsmagende grøntsager. Gødningen kan anvendes i vækstperioden og ved såning eller udplantning. Virker i indtil 3 måneder. Med lavt klorindhold.

NPK: 3-6-12 (+3MgO)

Har økologisk certifikat fra TÜV Nord!

Forbrugsnorm

80-150 g/m2

Græsplæne efterår gødning + bakterie

Organisk baseret gødning til græsplæner med en indirekte aktion mod mosser. Gødningen giver de nødvendige næringsstoffer til græsplænen og sikrer, at eksisterende mos indirekte hæmmes i vækst. Denne gødning gør ikke pletter på fliser, terrasser og beton. Det forhindrer dannelsen af nye mosser i græsplæner. Virker op til 3 måneder. Indeholder ikke dekomponerende bakterier. Godt at bruge i koldere perioder (efterår). Indeholder ekstra magnesium til grønne blad farver gennem efterår og vintertid. Indeholder en høj koncentration i kalium til at befæste græstørv om vinteren. Kan bruges i slutningen af sæsonen, sammen med mekanisk pleje. Mindre risiko for udvaskning. Anvendelsen af denne gødning resulterer i en stærkere græstørv (mindre fornuftig til sygdom, plager, sygdomme og dårlige vejrforhold) med bedre forudsætninger for næste forår.

NPK: 5-5-19 (+3MgO) + bakterie

Hastighed

50-150g/ m2

Golf bane vedligeholdelse 3-5kg 1x år efterår (aug)
Sport-& fodboldbane byggeri 5 kg 1x år efterår
Vedligeholdelse af græsplæne 5-10kg 1x år efterår
Indirekte aktion mod mosser 10-15kg 1-2x år Forår/Efterår

Organisk-mineral græsplæne gødning

En velafbalanceret organisk baseret gødning til vedligeholdelse gødskning på golfbaner, fodboldbaner og sportsbaner. Denne formulering, med et højt indhold i hurtigtvirkende nitrogen og delvist organisk langsom arbejds kvælstof kan også anvendes efter såning for at etablere en god “Start” af græsplænen. Arbejder op til 3 måneder og garanterer en kontinuerlig balanceret vækst. Denne formel indeholder hurtige og langsomme arbejds komponenter.

NPK: 9-4-5 (+3MgO) +bakterier

Sats

40-100g /m2

Golf bane vedligeholdelse 3kg/100m2 1-2x år forår/sommer
Sport-& fodboldbaner vedligeholdelse 5kg/100m2 1-2x år forår/sommer
Opførelse af græsplæne 3-5 kg/100 m2 1x år forår/august
Vedligeholdelse af græsplæne 5-10kg/100 m2 2x år forår/sommer