Gødning til gødskning af forskellige tomatsorter. Gødskning giver tomaterne en bedre vækst, det høje kaliumindhold muliggør rig blomstring, frugtsætning og højere udbytte. Yderligere bedres tomaternes smagsegenskaber, og frugterne forbliver friske i længere tid. Gødningen har langvarig mild virkning (indtil 3 måneder). Videre giver gødningen planterne nødvendige mikronæringsstoffer i bredt omfang, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden, dermed er de gødede planter mere modstandsdygtige overfor sygdomme. Kan anvendes fra forår til efterår, men giver det bedste resultat ved anvendelse i frugtsætningsperioden.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10(+4MgO)

Forbrugsnorm

middel 150 g/m2.

Er certificeret til økologisk landbrug hos TÜV Nord!