Denne næringsrige gødning, som bygger på organiske komponenter, er egnet til gødskning af blåbærbuske, eftersom den ud over organisk kvælstof også indeholder ammoniumkvælstof og karbamidkvælstof, som hæver surhedsgraden. Gødningen indeholder mikroelementer, som blåbærplanten har brug for, jern, nyttige bakterier og huminsyrer. Huminsyrer (humussyrer) hjælper planterne til fra mulden at optage såvel adskillige mikronæringsstoffer (mangan, jern, kobber, zink) som kalcium og fosfater. Samvirket mellem mikronæringsstofferne og kulstoffet i huminsyrerne giver en mere varieret og bedre muldfauna, som igen bidrager til plantens udvikling og modstandsevne mod sygdomme. 

Gødningen er naturvenlig, nitrat- og klorfri

NPK: (CaMgS) 8-3-6 (+5+3+10) + jern+ bakterier +huminsyrer 

Forbrugsnorm

80-150 g/m2.