Kontsentreeritud, kiiresti omastatav lihtlämmastikväetis, mis sobib hästi kõikide muldade ja kultuuride väetamiseks. Ammooniumnitraadiga väetatakse taimi kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Ammoniumnitraat varustab taime vajaliku lämmastiku hulgaga, mis on eriti tähtis taimede intensiivsel kasvuperioodil. Ammooniumnitraadiga väetamine kiirendab taimede kasvu ja arengut, kõrvaldab lehtede kolletumise.

Kulunorm

1kg 33m2 Väetis laotada ühtlaselt taime ümber ja rehitseda mulda. Pärast väetamist soovitame taimi kasta, et graanulid mullas ära laguneks.